Achtergronden, ideeën over verzekeren en schadeherstel

Acceptatie van hoge uurtarieven

De stichting onafhankelijk schadeherstel vindt het jammer dat schadesturing bestaat. Maar begrijpt het ook wel dat verzekeraars invloed willen op degene die de schade repareert. We begrijpen echter niet waarom verzekeraars niet ingrijpen in de extreem hoge uurtarieven die door sommige vrije schadeherstellers gehanteerd worden. Door deze op een redelijk maximum te begrenzen kan de schadelast ook buiten de gestuurde schadestroom beter beheerst worden. Door dit aan te pakken zou de soms onredelijk hoge druk op de consument wat lager kunnen, zodat er een harmonieuzere markt ontstaat, waarin ook het kleinere en integere schadebedrijf een eerlijke kans krijgt.

Wat is er mis met de stellingname: reparatie op deze polis is overal toegestaan mits er een maximum uurtarief van € 65 gehanteerd wordt? De Zeeuwse verzekeraar ZLM past dit al langere tijd zo toe, en scoort zeer hoog in klanttevredenheid, maar offreert ook scherpe premies.

Reparatieclausule

Heel incidenteel komen we de reparatieclausule wel eens tegen. Deze houdt in dat als de auto gerepareerd wordt, dit voor een hoger bedrag mag dan waar men gezien de total loss situatie aanspraak op zou kunnen maken. Een voorbeeld: Een auto die in total loss situatie voor € 8000 keurig schadeloos was gesteld, wordt gerepareerd voor € 25000, ofwel er is € 15000 te veel uitgegeven.

Alhoewel dit goed bedoeld is, kan dit in sommige gevallen leiden tot onnodige forse kosten, wat zonde is van de ingebrachte verzekeringspremie. Het komt ook een beetje wrang over als je naar de uitgeknepen situatie in de gestuurde schadestroom kijkt: daar wordt alles in het werk gesteld om maar kosten te besparen, en dat wordt door deze clausule dan weer teniet gedaan.

Total loss

Als een auto dreigt total loss te gaan, worden er biedingen op de auto gedaan door handelaren, die de auto vervolgens weer op de markt aanbieden voor een klein beetje meer. Dit betekent dat een handige particulier met sloopdelen en/of een hoop eigen werk, deze auto opknapt en zelf gaat rijden of weer doorverkoopt. Op zich is deze werkwijze correct, echter, we zijn van mening dat als de schade minder dan 50% van de dagwaarde bedraagt, de klant recht op reparatie zou moeten houden. Als er immers maar een handelaar voldoende biedt op de auto, kan deze 50% overschreden worden, en zo wordt het voor de verzekeraar wel erg prettig, en voor de eigenaar en de hersteller dus minder.

Een voorbeeld:

sommetje

In dit geval zou de auto voor € 3250,- netjes gerepareerd kunnen worden door een officiële schadehersteller, en de eigenaar kan zijn auto behouden. Als de expert in dit geval kiest voor total loss, dan is dat naar ons idee vervelend naar de eigenaar en de hersteller, middels een stevige biedende autohandelaar wordt de uitkering zo veel mogelijk beperkt. We vinden dat verzekeraars naast schadeloosstelling ook in het oog moeten houden dat de klant zijn auto moet kunnen behouden als hij dat wil, en zo mogelijk officiëel laten repareren. Er zijn overigens ook veel experts en verzekeraars, die reparatie tot 2/3 van de dagwaarde toestaan, en dat verdient waardering.

Een verhoogd eigen risico van 500 euro? Dit kan vreemde situaties opleveren:

Sommige verzekeraars hanteren een extra eigen risico van € 500 bij reparatie bij een niet-aangesloten autoschadebedrijf. Dat dit soms tot bizarre situaties kan leiden schetsen we met een voorbeeld:

Stel, een auto heeft € 1100 schade. Deze wordt door een contracthersteller gerepareerd voor € 975, omdat men wat korting op onderdelen en uurtarief geeft. De verzekeraar betaalt het schadebedrijf dus € 975 uit.

Als deze schade bij een niet- gecontracteerd bedrijf wordt hersteld, betaalt de verzekeraar € 1100 minus € 500 eigen risico. Ofwel, bij een contractreparateur is de verzekeraar € 975 kwijt en bij een onafhankelijk bedrijf is dat € 600. Dit is een schrijnend voorbeeld van deze praktijk, en geeft de onredelijkheid weer van het extreem hoge eigen risico.

Vanzelfsprekend accepteert de onafhankelijke schadehersteller deze schade in principe alleen als de verzekerde zijn polis omzet naar een bruikbaardere polis al dan niet bij dezelfde maatschappij…