FOCWA werd opgericht in 1936 als Federatie van Ondernemers in de Carrosserie- en Wagenbouw en Aanverwante bedrijven. Tegenwoordig is het een actieve branchevereniging waarin de belangenbehartiging van en collectieve dienstverlening aan ondernemers in de Nederlandse carrosseriebranche centraal staat.

FOCWA heeft een verenigingsbestuur en een ledenraad, bestaande uit vertegenwoordigers van aangesloten bedrijven. De samenstelling van bestuur en ledenraad is een afspiegeling van de leden welke werkzaamheden verrichten in verschillende vakgebieden. Daarnaast heeft FOCWA een commissie voor onderwijs en een commissie voor sociale zaken, die het bestuur adviseren.

Wat doet FOCWA?

Alle activiteiten van FOCWA zijn erop gericht om leden te helpen en te stimuleren het uiterste uit hun ondernemerschap te halen. Dat gebeurt via belangenbehartiging en ondersteuning op velerlei terreinen. Zoals bij sociaal-economische aangelegenheden, maar ook op gebied van techniek en innovatie, scholing en opleiding, kwaliteits- milieu- en arbozorg, individuele bedrijfsadvisering en -begeleiding, communicatie en public relations. FOCWA fungeert als een platform en kenniscentrum waar alle leden voor elke vraag terecht kunnen. Daarnaast werkt FOCWA continu aan haar positionering bij consumenten én bedrijfsleven, als symbool van kwaliteit en professionaliteit. Voor bedrijven, die als FOCWA bedrijf willen (blijven) opereren, voert FOCWA een helder selectiebeleid met jaarlijkse controles.

P&O en cao

Als u als lid vragen heeft over over personeel & organisatie of de cao, dan kunt u terecht bij onze Juridische Helpdesk. FOCWA onderhandelt over de arbeidsvoorwaarden van de cao voor de carrosseriebranche.

Arbo en Milieu

Ook als u vragen heeft over milieuzaken en arbeidsomstandigheden, bent u bij FOCWA aan het juiste adres. Onze mensen zitten in Den Haag en Brussel aan tafel en worden vaak gevraagd om mee te denken over de inhoud van nieuwe regelgeving op het gebied van Arbo en Milieu. Dat dient uw belangen en die van uw bedrijfstak. Bovendien beschikken wij hierdoor over de meest actuele informatie. Deze kennis kunt u via onze Juridische Helpdesk verkrijgen, en wordt tevens gepubliceerd in onze Arbocatalogus en de Risico-Inventarisatie en Evaluatie.

Onderwijs en training

FOCWA is zeer actief op het gebied van onderwijs en training. Onze Onderwijscommissie ziet erop toe dat er een goed onderwijs- en trainingsaanbod is voor u en uw medewerkers. Daarnaast bevorderen wij de instroom van nieuwe medewerkers in het vak.

Publicaties

FOCWA heeft een website en verzorgt publicaties die u op de hoogte houden van actueel nieuws en ontwikkelingen waarmee u als ondernemer te maken krijgt.