Uiterlijk 1 juli 2019 moeten 125.000 bedrijven en instellingen rapporteren welke energiebesparende maatregelen zij hebben genomen.


Met deze informatieplicht willen de overheid en het bedrijfsleven energie besparen stimuleren. Zo krijgt ook de CO2-reductie in Nederland een impuls. De rapportages kunnen in eLoket bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland worden ingediend. Voor meer informatie zie www.rvo.nl/informatieplicht.

Klik hier voor de “Erkende Maatregelenlijst Energiebesparing Bedrijfstak Autoschadeherstelbedrijven”