Waar staan wij voor?

De stichting onafhankelijk schadeherstel zet zich in voor autoschadeherstelbedrijven die:

 • geen contracten met verzekeraars hebben
 • integer zijn
 • een hoge kwaliteit leveren
 • lekker dichtbij zitten en lokaal betrokken zijn

Door te werken volgens een aantal duidelijke richtlijnen wil de stichting benadrukken dat de aangesloten onafhankelijke schadebedrijven een aantrekkelijk alternatief zijn voor bij verzekeraars aangesloten schadeherstelbedrijven, voor de consument, maar ook voor de verzekeraar en tussenpersoon.

“Samen met de aangesloten schadebedrijven adviseren we consumenten waar deze hun auto het beste kunnen verzekeren met het oog op vrije reparateurkeuze, zonder last te hebben van vervelende verhoogde eigen risico’s.”

Wat voor bedrijven zijn dit?

De aangesloten bedrijven zijn vooral kleinere autoschade herstellers, zonder contracten met verzekeraars. In veel gevallen werkt de directeur- eigenaar nog gewoon op de werkvloer, en is zo optimaal betrokken bij het herstel van uw auto en bij u.
Deze bedrijven zijn regionaal van belang, de consument kent het bedrijf en het bedrijf kent de consument. En het bedrijf is dichtbij. Het bedrijf is de keuze van de consument.

Integriteit en kwaliteit heeft men hoog in het vaandel. Men repareert de schade zoals is afgesproken met de schade-expert, er wordt gerepareerd zoals het hoort, en niet hoe het goedkoop kan. Desondanks wordt waar mogelijk getracht voor de betalende partij, meestal de verzekeraar, de kosten in de hand te houden, echter steeds afgestemd op de aard van de auto en de schade.
Maar het voornaamste is, dat deze bedrijven vrij zijn in hun handelen, auto’s kunnen gerepareerd worden zonder steeds onder druk van de analyses van verzekeraars te staan.

Alle gebruikelijke service kan geleverd worden zoals:

 • Aanmelding van uw schade bij de verzekeraar of tegenpartij
 • Vervangend vervoer
 • Rechtstreekse financiële afwikkeling met de verzekeraar

Hoe werken wij?

Schadeherstellers welke aangesloten zijn bij deze stichting houden zich aan de volgende criteria:

 • Er wordt uitsluitend gebruik gemaakt van nieuwe en originele onderdelen. Gebruikte onderdelen? Ja, dat mag ook mits in overleg met de klant.
 • Het uurtarief dat de schadeherstellers berekenen mag niet te hoog zijn, omdat we verantwoord willen werken naar elke partij toe. Hiervoor is een duidelijke grens afgesproken van € 70,- voor algemene werkzaamheden, en € 75,- als spuittarief. Maar veelal zitten onze schadebedrijven hier nog ruim onder, dat is per bedrijf verschillend.
 • Er wordt gerepareerd zoals er gecalculeerd is. Dus niet uitdeuken als vernieuwen is berekend of dit soort praktijken.
 • Er wordt gerepareerd zoals voor de betreffende auto vereist is. De staat en waarde van de auto heeft vaak invloed op de gekozen reparatiemethode. Erg veel uitdeuk- en strakmaakwerk aan een portier kan bijvoorbeeld voor een oudere auto wel, maar bij een dure en/of jonge auto is dit minder gewenst.
 • Schades worden begroot in goed overleg met de expert of onderbouwing achteraf. Discussie’s kunnen voorkomen, maar zijn zeldzaam.

Schades worden begroot in goed overleg met de expert of onderbouwing achteraf. Discussie’s kunnen voorkomen, maar zijn zeldzaam.